Besøg på Ballerup Museum

tirsdag, den 20. august 2024 kl. 11-14

Udstillingen "Vejen til Ballerup"

om storfyrstinde Olgas dramatiske liv, hendes malerier, det russiske immigrantmiljø, der opstod i mellemkrigstidens København som følge af den russiske revolution. 

Guidet rundvisning kl. 1100, og efterfølgende frokost kl, 1230.

Se invitationen:     TP95 - Ballerup Museum 20.8.2024 (indbydelse).pdf

Tilmelding senest lørdag den 10. august med oplysning om antal deltagere til

Mogens Christoffersen, mail mchristoffersen727@gmail.com, telefon 21 79 10 41 eller til

Elise Holstein-Berg Jensen, mail epj@voldgaarden.dk telefon 21 28 90 32

Det er gratis at deltage for dig. Eventuelle ledsagere betaler 200 kr.

Skulle du efter tilmelding blive forhindret, bedes du kontakte os herom.