Kort præsentation

Tele-pensionistklubben af december 1995 (TP95) blev stiftet den 12. december 1995 af en kreds af pensionerede kolleger fra P&T's teleside.

Medlemmerne af TP95 har bl.a. det til fælles, at de under deres fælles aktive beskæftigelse i P&T (hovedsagelig i administrative tele-enheder i hovedstadsområdet) har haft nære kollegiale og/eller arbejdsmæssige relationer til hinanden.

Medlemsantallet udgør 136 personer ultimo 2017. En komplet medlemsfortegnelse er optaget som et selvstændigt afsnit i klubbens hjemmeside.

TP95 blev i marts 2002 optaget som medlem af Landsforeningen for pensionistforeninger og seniorklubber under TDC.

TP95 anser det som sin hovedopgave at medvirke til, at medlemmerne får mulighed for at mødes til socialt samvær og deltage i arrangementer og aktiviteter af forskellig art. Til det formål afholder TP95 (alene eller i samarbejde med andre medlemmer af Landsforeningen for pensionistforeninger og seniorklubber under TDC) hvert år et antal "Pensionisttræf" med arrangementer af kulturel, oplysende og underholdende karakter.

Sæsonen afsluttes med december måneds populære "Jule-pensionisttræf", der traditionelt omfatter årets generalforsamling, julefrokost og socialt samvær.

Tilsammen skal de forskellige arrangementer bidrage til

TP95 er fortsat åben for medlemstilgang af nytilkomne pensionerede TDC-medarbejdere fra relevante gamle P&T-teleenheder. Anmodning om medlemskab rettes til et af bestyrelsens medlemmer.