Bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner

Bestyrelse pr. 13.12.2018

Gerda Holm Nielsen (formand), Kirkevænget 10, 2500 Valby

Telefon: 36 16 69 61   -   Email: formand@tp95.dk

Elise Holstein-Berg Jensen (næstformand), Lundedammen 126, 2605 Brøndby

Telefon: 36 47 06 79   -   Email: epj@voldgaarden.dk

Annelise Mohn Kall (kasserer), Ryslinge Allé 5, 2770 Kastrup

Telefon: 32 51 68 25   -   Email: 32516825@mail.dk

Mogens Christoffersen, Vinkelhuse 53.3.tv., 2770 Kastrup

Telefon: 21 79 10 41   -   Email: mchristoffersen727@gmail.com 

Margit Malmros,  Parkås 48, 2670 Greve

Telefon: 20 30 32 40   -   Email: mmgrevinde@hotmail.com

Lone Grønbeck (suppleant),  M.D.Madsensvej 1B.1.th, 3450 Allerød

Telefon: 28 85 30 78   -   Email: lonegron@yahoo.dk

Svend Isling (suppleant), Ulsevej 76, 2650 Hvidovre

Telefon: 21 32 62 99   -   Email: svendisling@hotmail.com

Revisor pr. 14.12.2017

Kaj Kondrup Jensen, Strandmarksvej 10.3.th, 2650 Hvidovre

Telefon: 27 12 77 65   -   Email: kaj.kondrup@hotmail.com

Lena Isling (revisorsuppleant), Ulsevej 76, 2650 Hvidovre

Telefon: 24 46 12 03   -   Email: lenaisling@hotmail.com

Klubbens postadresse  

Tele-pensionistklubben af december 1995, c/o Gerda Holm Nielsen, Kirkevænget 10, 2500 Valby

Klubbens bankkonto

Danske Bank. Registreringsnummer 4085   Kontonummer 4791 89 25 54

Klubbens hjemmeside (Web-adresse)

www.tp95.dk

Web-master

Jørgen Christensen   -   Telefon: 21 60 58 09   -   Email: webmaster@tp95.dk