Bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner

Bestyrelse pr. 8.12.2022

Jens R. Rasmussen (formand), Skovhuskrogen 55, 3500 Værløse 

Telefon: 24 40 87 22   -   Email: formand@tp95.dk

Elise Holstein-Berg Jensen (næstformand)

Telefon: 36 47 06 79   -   Email: epj@voldgaarden.dk

Karin Adiv Foslund (kasserer)

Telefon: 40 14 52 89   -   Email: karin.adiv@foslund.dk 

Mogens Christoffersen (sekretær)

Telefon: 21 79 10 41   -   Email: mchristoffersen727@gmail.com 

Margit Malmros

Telefon: 20 30 32 40   -   Email: mmgrevinde@hotmail.com

Lone Grønbeck (suppleant)

Telefon: 28 85 30 78   -   Email: lonegron@yahoo.dk

Svend Isling (suppleant)

Telefon: 21 32 62 99   -   Email: svendisling@hotmail.com

Revisor pr. 9.12.2021

Viggo Esager

Inger Dreyer (revisorsuppleant)

Klubbens postadresse  

Tele-pensionistklubben af december 1995, c/o Jens R. Rasmussen, Skovhuskrogen 55, 3500 Værløse

Klubbens bankkonto

Danske Bank. Registreringsnummer 4085   Kontonummer 4791 89 25 54

Klubbens hjemmeside (Web-adresse)

www.tp95.dk 

Web-master

Jørgen Christensen   -   Telefon: 21 60 58 09   -   Email: webmaster@tp95.dk