Tele-pensionistklubben af december 1995, c/o Gerda Holm Nielsen, KirkevŠnget 10, 2500 Valby   -   Telefon: 36 16 69 61   -   Email: formand@tp95.dk

Klubbens bankkonto: Danske Bank - Registreringsnummer 4085 - Kontonummer 4791 89 25 54               CVR nummer 41539720